عطر کلبه

عطر فرمنیخ

کلبه

اسپری

شارابوت

عطر

اسانس
صفحه ی اصلی > گوچی گلتی
گوچی گلتی

در این عطر پررمز و راز، نت های بالایی لیمو و اسطوخودوس، با نت های شکوفه پرتقال و مقدار کمی مشک و سدر تشکیل ترکیبی گرانبها، برای مرد پرجذبه و رها از قید و بند داده است.گیلتی، یکی از عطر های بسیار پرفروش گوچی بوده و با بوی بسیار خوب خود، تعریف ها را به سوی شما روانه خواهد کرد.

کلمات کلیدی :
گوچی گلتی,گوچی,عطر کلبه